Är du båtsugen, men saknar båt?Kalinka i stenungsunds hamn

(((EKO)))klubben har ett antal båtar som behöver göras i ordning. Det är både segelbåtar och motorbåtar, de flesta av familjestorlek.

Idén är att varje båt skall skötas av en båtgrupp bestående av medlemmar i (((EKO)))klubben. Gruppmedlemmar har förtur att använda den. Övrig tid kan den hyras ut till klubbmedlemmar och ibland även till allmänheten. För varje båt bildas en fond av gruppens insatser och båthyror. Gruppen är en självständig enhet inom (((EKO)))klubben.

Vi önskar alltså bilda en båtsektion av intresserade, som har tid och intresse att hjälpa till med iordningställandet av våra båtar så att klubbens medlemmar kan disponera dem under båtsäsongerna. I båtpoolerna kan också ingå båtar som medlemmar ställer till förfogande för uthyrning under viss del av säsongen.

Klubben har också tillgång till kranbil för sjösättning och upptagning.

Mejla info@ekoklubben.com eller ring 0320-622 00 om du är intresserad!

Eller anmäl intresse här!

Här ser du ett urval av våra båtar. Klicka här!

Print Friendly, PDF & Email