Våra medlemsavgifter är uppbyggda av en riksavgift och medlemsavgifter till de lokalklubbar och sektioner som du anmält dig till. Lokalklubbar och sektioner bestämmer själva sina avgifter, så dessa kan variera. Här presenterar vi endast riksavgifterna. Avgifterna betalas per kalenderår. För medlem som inträder i klubben i slutet av året gäller avgiften även följande kalenderår.

 
Medlemskategori Ungdom Pensionär Övriga Förmåner
Provmedlem 75 kr/år 75 kr/år 150 kr för ett år  Alla utom….(Kan variera från klubb till klubb)
Medlem 125 kr/år 125 kr/år 250 kr/år  Alla
Stödmedlem 25 kr/år 25 kr/år 50 kr/år Stöder och får information om klubbens verksamheter och kan bjudas in till vissa arrangemang, ev mot extra kostnad.
Sponsormedlem >=100 kr Stöder och får information om klubbens verksamheter och kan bjudas in till vissa arrangemang, ev mot extra kostnad.

Vilka medlemsförmåner som kan förekomma ser ni här!

Obs: Klubben är inte igång ännu i alla sina delar!

Vi skulle sätta stort värde på om ni vill bli stödmedlem under vår startfas!

Anmäl dig här!

 

Print Friendly, PDF & Email