Har du en dröm i livet?
Vi vill hjälpa Dig att nå den!

För att bli lycklig behövs dessa tre dimensioner:
• Ett tillfredsställande liv. God hälsa och att täcka våra grundläggande behov.
• Ett bra liv. Att upptäcka vår potential och utveckla den så att vi kan bli uppfyllda.
• Ett liv med mening. Vår potential till att bidra till .andras lycka.
Människor är sociala varelser, och därför utvecklar vi konstant nya relationer. Hälsosamma och konstruktiva relationer för vårt välmående.

Hör av DIG. Välmåendet kommer inte av sig själv!

Gratis info – billig utbildning!

Print Friendly, PDF & Email

Kommentarer

Lokalombud — Inga kommentarer

Kommentera