Här kommer något av ett ”smörgåsbord” med tänkbara verksamheter för klubbarna. Några av dem kan kräva anställd personal. Denna bör rekryteras bland föreningens medlemmar och avlönas ur de besparingar verksamheterna inbringar.

Kalle skriver sina idéer i rött och Pentti ändrar till svart när han läst dem.

Pentti skriver sina idéer i grönt och Kalle ändrar till svart här han läst dem.

 • Bilpool
 • barnvakt
 • Keykod
 • Båtsektionen
 • posthämtning
 • månatliga auktioner
 • Eget datapost
 • samåkning
 • Rabatter lokala
 • Bussresor
 • Hantverkskontakter
 • Expertutbyte Kunskapsdelning
 • Solidaritetsfond för ekonomisk hjälp klubbmedlemmar emellan vi akuta kriser.
 • Energisamarbete. Upprustning och drift av gamla minikraftverk och vindkraft på bynivå.
 • Maskinsamarbete. Utlåning sinsemellan av maskiner och verktyg med eller utan förare/handhavare
Print Friendly, PDF & Email

Kommentarer

Tips och idéer — Inga kommentarer

Kommentera