(((EKO)))klubben

en klubb med omtanke och gemensam glädje!

Policy:

Ekoklubben bygger på heder, solidariteter och empati – bristvaror i dagens samhälle. Medlemmarna skall alltså vara ekologiska och avstå från att på något sätt skada sina medmänniskor m.m.. För att säkerställa detta utgör första årets medlemskap en prövotid. För att Ekoklubben juridiskt skall ha rätt att erbjuda alla sina förmånliga tjänster måste medlemmarna vara registrerade i ett medlemsregister. Där kan de som så önskar också erbjuda varor eller tjänster av intresse för övriga medlemmar.

Medlemskap i Ekoklubben blir då en trygg referens på allt som sker. Även som referens till exempelvis Blocket. Ingen varken kan eller vill någon lura den andra, utan att det får konsekvenser. Ingen vill riskera att förlora sitt medlemskap i en trivsam, trygg och ekonomisk gemenskap!

På sikt hoppas vi omtanke och ärlighet sprider sig även medialt. Ekoklubbens ”Omtankesgrupp” värnar alla som behöver vår hjälp, samtidigt som vi med klubbens krav och fördelar vill hjälpa samhället att lyfta fram hederlighet och bekämpa brottsligheten!

Affärside:

Klubbarna erbjuder kunskap och möjlighet till en livsstil i samklang med naturen och möjligheter till rekreation och personlig utveckling bl.a. genom utbildning, samvaro och andra träffar. Dessutom finns möjligheten att delta i olika verksamheter.

Genom olika rabattavtal (riksomfattande och lokala) förbättras medlemmarnas ekonomi.

Genom att klubbverksamheten sker i ”slutna sällskap” minskas kostnader och byråkrati kring våra möjligheter till positiv samvaro.

Organisation:

Ekoklubben, Sverige (EkoS) bygger nu lokalombud i orter längs bestämda distributionslinjer. Primärområde som nu börjar jobbas med är orter mellan Hallandsåsen till Vänerområdet. ( Skara – Jönköping – Laholm, och Laholm – Göteborg – Skara)

Lokalombudet är primärt samordnare i sin lokala Ekoklubb))) ( se nedan). Men har också möjlighet att bygga egen verksamhet med försäljning och servicetjänster till inte bara medlemmarna, utan tack vare det unika utbudet till hela ortens behov! 

 • Redovisa medlemsavgifterna till EkoS. (Efter överenskommelse kan EkoS skicka ut inbetalningskort direkt till medlemmarna)
 • Samla in och kontrollera ordrar från medlemmarna och sända dem till EkoS
 • Ta emot och distribuera produkterna till medlemmarna via medlemsmöten och/eller utkörning. EkoS kan leverera varorna förmånligt till lokalombud och efter överenskommelse till platser längs distributionslinjen, eller mot fraktkostnad direkt till medlem.
 • Marknadsföring av EkoSs produkter och verksamheter.
 • EKOS kommer avtalsmässigt trygga varje lokalombud, för en trygg framtida försörjning. 

Lokalklubbar är ideella organisationer och har namn av typ (((EKO)))klubben+ortsnamn t.ex. (((EKO)))klubben Mark

med bl.a.följande verksamheter:

(Av juridiska skäl måste man vara klubbmedlem för att delta i aktiviteterna)

 • Klubbträffar med bl.a.

  • Föredrag om hälsosam livsstil, personligt utveckling och medlemsbegärda sådana

  • Presentationer av kommande aktiviteter och nya produkter

  • Försäljningsaktiviteter med orderupptagning och varudistribution.

  • Träffar med dans och annat av intresse.
 • Gruppresor för medlemmarna (främst till sevärdheter och gårdsbutiker längs distributionslinjen)

 • Distribution av produkterna till medlemmar som har förhinder till lämplig träff.

 • Framförhandling av lokala medlemsrabatter som komplement tii Ekoklubben-Sveriges rikstäckande medlemsrabatter.

 • I övrigt verksamheter enligt medlemmarnas önskemål.

Riksorganisationen (((EKO)))klubben Sverige (EkoS) www.ekoklubben.com

EkoS tillhandahåller

 • Ekologiska och hälsofrämjande produkter till försäljning via

  • Lokalklubbarnas mötesverksamhet

  • Lokalombuden

  • Webbbutik (Dessa kunder registreras som medlemmar i lämplig lokalklubb)

 • Centralt kunskaps- och föredragsregister, som klubbarna kan uttnyttja för sin verksamhet och ev komplettera med lokal förmågor

 • Medlemsadministration

 • Inköp och distribution till lokalombuden av verksamhetens produkter

 • Tillhandahållande av fordon och faciliteter för organisationens verksamheter.

 • Administration och utbetalning av Lokalombudens försäljnings och medlemsbonusar.

 • Bokföringsunderlag för lokalombuden/klubbarna (Med lämpliga program och organisation kan EkS även sköta lokalombudens/klubbarnas bokföring mot självkostnadspris).

 

Print Friendly, PDF & Email

Kommentarer

Om oss — Inga kommentarer

Kommentera