”Ekoklubben Väst” första etapp omfattar ”Västsverige”, där vi nu bygger klubbens kurser och utbildningar. Detta är själva startskottet till det yttre arbetet med klubben! Det finns inget eget vinstintresse i dessa nu 30 åriga arbeten. Målet och ambitionen är bara att klubben skall bli en ”Pärla för medlemmarna i Väst” – och sedan sprida sig områdesvis över Sverige – Skandinavien – Europa och slutligen göra världen mera kärleksfull och fredlig. Starten är ju det svåra, för ju fler medlemmar desto större möjligheter i alla delar får grundidéerna för var och en av ER! 

  1. Vår hälsoavdelning med unik vetenskaplig information är vår startmotor. Men också den lokala service som vi hoppas snabbt starta upp med lokalklubbarna och ekofix.se
  2. När vi blir fler kommer det ekonomiska samarbetet – i denna fas vill nog de flesta komma in när de ser möjligheterna!

I fas 3 kommer de grundläggande ekologiska intressena med odlingskurser, båtsammarbete, olika hobbyer och intressegrupper. Uppemot 100 idéer finns i grunden, men utvecklas samarbete med er medlemmar!

Det händer så mycket inom alla områden så vi hinner inte alltid ändra sidorna så snabbt vi önskar, så ni kan alltid höra av er till oss!