Nätverksförsäljning innebär att i stället för att en affärsägare tar hela vinsten så delas den upp på olika ombud som genom att värva några kunder kan göra större inköp och vara med och dela på vinsten. Många av (((EKO)))shopens varor säljs på det sättet. Reglerna för hur försäljningen skall ske och hur ersättningen ser ut varierar från nätverk till nätverk. Vi kommer så småningom att rekommendera vissa nätverk vi anser har justa regler.

Inga resultat hittades för det efterfrågade arkivet. Kanske en sökning kan hjälpa att hitta relaterade inlägg.