Klubbar

(((EKO)))®klubben Sverige består av lokala självständiga klubbar som sköter den lokala verksamheten helt enligt deras medlemmars önskemål. Det kan vara regelbundna träffar, danser och fester, utflykter, resor och allt vad medlemmarna kan tänka sig. Arrangemangen kan också ske tillsammans med andra klubbar och med hjälp av ((EKO)))®klubben Sverige.

Vi vill gärna ha många små lokalklubbar där alla känner alla, än bara några stora klubbar med anonyma medlemmar.

Varje lokalklubb bestämmer själv om den lokala medlemsavgiften. (((EKO)))®klubben sverige kan hjälpa till med redovisningen.

Dessutom kommer det att finnas lokalombud som stöttar klubbarna och startar nya. Lokalombudet hjälper till med distributioner inom sitt område.

.

Sektioner.

(((EKO)))®klubben Sverige har tillgång till ett antal båtar av varierande modeller och skick. Dessa tänker vi sköta genom båtgrupper, en grupp för varje båt. Varje båt får en egen ekonomi och båtgruppen svarar för underhåll, utrustning och uthyrning, där de som jobbat givetvis får företräde att använda ”sin” båt. På motsvarande sätt kan någon ställa sin fjällstuga (eller något annat ) till förfogande för (((EKO)))®klubbens medlemmar. Bokningar och redovisning sköts av (((EKO)))®klubben Sverige. Grupperna samlas i sektioner. En grupp eller en sektion kan ligga helt inom en lokalklubb eller serva flera lokalklubbar.

 

Lokalombud.

Nu är fokus på att hitta lokalombud för ”(((ELO)))®klubben Väst”! Mellan Laholm och Skara skall vi på mängder av orter plantera det kopierbara fröet, som vi hoppas skall växa och hjälpa alla omtänksamma människor till bättre ekonomi, och enklare livs- och företags-förutsättningar!

Det finns ett varierande antal möjligheter till deltid, eller heltidsinkomst i varje ort. Dock så anpassningsbara för var och en och så många, att det är omöjligt för oss att beskriva! Lämna tips, eller ansök! HÄR!

Ett av 100-tals exempel är  som startar 2019 och avser en gemensam plattform till de som vill ha en samordning för sin  egen fixarfirma på sin ort, med support i såväl marknadsföring som maskin- och verktygsutbyten!

Som lokalombud är du en stöttepelare för (((EKO)))®klubbarna och hjälper till med samarbetet mellan klubbarna och mellan klubbarna och riksorganisationen.

Du tipsar och peppar klubbarna i ditt område om olika verksamheter.
Du hjälper till med distributionen av varor i våra nätverk och mellan medlemmar i ”dina” klubbar.
Du får utbildning och hjälper till med kurser i ditt område. Genom att gå med i våra nätverk kan du också tjäna pengar.