Nöj dig med att utrusta och sköta en båt!

Ingen hyreskostnad!
Det är dyrt att köpa den!

Du, eventuellt tillsammans med vänner, får tillgång till en båt och betalar enbart utrustning, skötsel och båtplats.

Ni disponerar den som om den var er egen. När ni inte använder den kan den hyras ut. Ni fixar båtplats och vi ordnar sjösättningar och upptagningar med kranbil. Behöver ni utbildningar kan vi ordna det också.

Vi har båtar i alla storlekar upp till familjesnipor i trä eller nordiska folkbåtar till familjeseglare.

Ring (((EKO)))®klubben på telefon 0320-62200 så kan vi komma överens om en tid när ni kan titta på båtarna här i Tostared (Mellan Kungsbacka och Skene).

(((EKO)))®klubben disponerar ca 20 båtar i varierande storlekar, typer och skick. Vi har tänkt oss att intresserade kan bilda grupper (en för varje båt) och ta hand  om skötsel, utrustning och underhåll. Genom att ni är flera som delar på det blir kostnaderna avsevärt lägre än att var och en äger en båt. Dessutom försvinner inköpskostnaden eftersom det är klubben som disponerar båten.

Ni delar på kostnaderna för upprustning, utrustning etc enligt ett avtal som görs upp inför gruppstarten. Hur ni delar upp användningen avgör ni själva. Om ni väljer att hyra ut båten kommer hyran att tillfalla båten. Om någon önskar lämna gruppen skall hans kostnader till stor del lösas in.

Varje båtgrupp får ett eget ekonomiskt konto där all ekonomi rörande just den båten samlas.